معلم خصوصی زیست شناسی

تدریس خصوصی ویروس ها و باکتری ها

تدریس خصوصی ویروس ها و باکتری ها
گروه آموزشی دکتر میرابی با بیش از 5 سال سابقه
09124396809
تدریس خصوصی ویروس ها و باکتری ها

تدریس خصوصی زیست نهم- تدریس خصوصی علوم تجربی- تدریس خصوصی علوم متوسطه- معلم خصوصی زیست کنکور- تدریس زیست شناسی بصورت خصوصی و گروهی توسط کادر ورزیده کنکور