X
تبلیغات
رایتل

معلم زیست شناسی

تدریس خصوصی زیست یازدهم

 تدریس خصوصی زیست یازدهم، دوازدهم و کنکور

تدریس تخصصی  زیست کنکور بصورت گروهی و خصوصی

کلاس های آموزشی،رفع اشکال ونکته و تست کنکوری


گروه آموزشی دکتر میرابی-09124396809- 02122328108

http://mirabiedu.com

تدریس خصوصی زیست یازدهم ،تدریس خصوصی  زیست کنکور،تدریس خصوصی زیست شناسی،معلم خصوصی زیست شناسی،تدریس خصوصی  زیست دهم، معلم خصوصی زیست خانم،معلم خصوصی زیست نهم- تدریس خصوصی زیست یازدهم- کلاس خصوصی زیست شناسی- تدریس خصوصی زیست کنکور- تدریس خصوصی زیست هشتم- تدریس خصوصی زیست متوسطه- تدریس زیست شناسی پیشرفته